CAD

Computer Aided Design

Bij CAD worden tekeningen gemaakt via de computer.
Er wordt onderscheid gemaakt tussen 2D- en 3D-systemen.

 De 2D-systemen worden gebruikt om technische tekeningen te maken (eventuele uitbreiding met diepte voor CNC-gestuurde machines "CAM") en de 3D-systemen werken met draad-, oppervlakte-, volume- of solid-modellen. Met de 3D kunt u bij sommige implementaties ook, min of meer, volledige 2D-tekeningen genereren.
(source: Wikipedia)

Technische tekening in 2D

2D


In 2D worden meestal technische tekeningen gemaakt, ideaal om toleranties en afmetingen aan te duiden. Een producent kan hiermee aan de slag gaan en weet dan ook met welke elementen er rekening dient gehouden te worden. U kunt een gewenste werking van een product verzekeren door een bepaalde tolerantie op te zetten. Bijvoorbeeld: Een staaf die in een opening moet passen (dit is een passing). Deze moet smaller zijn dan de opening i.p.v. te dik. Om te weten of deze staaf ‘vast’, ‘glijdend’ of ‘los’ dient te passen wordt er een norm of gedefinieerde passing toegepast. Hiervoor hanteren wij hoofdzakelijk de ISO-2768 of DIN 7168.

3D

Dit is een gevisualiseerd model in 3D. (Soms ook een rendering genoemd.) Een rendering kan in verscheidene kwaliteiten, een simpel model zoals dit voorbeeld of complexere en realistische modellen. Deze kunt u tonen om te laten zien hoe bijvoorbeeld licht op een product valt. Een 3D-model kan in een universeel bestandsformaat opgeslagen worden (o.a. .stp, .STEP, .IGES) zodat deze op een eenvoudige manier gedeeld kan worden met verschillende partijen. Alsook om het in te lezen in een machine.

3D model van vorige technische tekening